Сервиз

Предишна страница


*НОВО *  Посещение при клиента

Посещение на място при клиент                                             

 

Извършване на диагностика ( не се заплаща при следваща сервизна услуга)                                                                            

Допълнителна цена за извършване на сервизна дейност на място при клиент(за времето след първия час) 

 

 

Сервизни услуги

Инсталиране на операционна система ( с лицензно копие на клиента ):

5 лв

 

7 лв

 

10 лв

(на започнат час)

 

ЦЕНИ

      Windows XP, Vista или 7 на настолен компютър:25 лв.
      Windows XP, Vista или 7 на мобилен компютър:25 лв.
      Windows 98:35 лв.
      Инсталиране на Linux:+основни настройки50 лв.Инсталиране на MS Office ( с лицензно копие на клиента ):10 лв.
Инсталиране на антивирусна програма ( с лицензно копие на клиента ):10 лв.
Инсталиране на друг софтуер:10 лв.
Инсталиране на драйвер:10 лв.Монтиране на компонент:5 лв.
Профилактика на компонент:7 лв.
Комплексна профилактика:15 лв.
Разделяне и форматиране на твърд диск::..празен/с налична  информация

 

10/15 лв.

Профилактика на твърд диск:10 лв.Диагностика на настолен компютър:7 лв.
Диагностика на мобилен компютър:7лв.
Преместване на информация:10 лв.Почистване на мобилен компютър:25 лв.
Почистване на настолен компютър:10 лв.
Обновяване на BIOS:10 лв.
Настройки на BIOS:5 лв.
Кирилизация на Windows:5 лв.
Изчистване на вируси:15 лв.


Настройки на LAN и VPN:5 лв.Пълнене на мастилница ( черно ) 10ml:6 лв.
Пълнене на мастилница ( цветно ) 10ml:8 лв.
Зареждане на тонер касета ( Не включва цената на консумативите ):20 лв.Поправка / Препокриване на Windows:10 лв.Запис на диск ( не включва цената на диска ):3 лв.